Writing Queries Using Microsoft SQL Server Transact-SQL

Kurz na míru

Základní info

* Úvod do Transact-SQL - syntaxe, Book Online,


* Používání nástrojů - Query Analyzer, osql, spouštění skriptů,


* Výběr dat (dotazy) - Select, formátování výstupu, podmínky,


* Seskupování a sumarizace dat - Top, agragační funkce, Group By,


* Spojování více tabulek v dotazu; Práce s poddotazy,


* Modifikace dat - Insert, Update, Delete,


* Dotazování na Full-textové indexy,


* Úvod do programování SQL - pohledy, uložené procedury, funkce.

Kurz MOC#2778 byl zrušen a místo něj je k dispozici kurz MOC#2071 se stejným obsahem

Writing Queries Using Microsoft SQL Server Transact-SQL

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.