Vzdělávací program - Začněme spolu

Kurz na míru

Základní info

Cíl školení

Účastníci se seznámí s jednotlivými fázemi nákupního procesu klienta a pomocí simulovaných jednání si zdokonalí schopnost, jak tyto jednání se zákazníkem vést. Naučí se jak zahrnout do svého prodejního rozhovoru poukázání na užitek pro zákazníka. Procvičí si efektivní kontaktování nových zákazníků a zvládání prvotních námitek.

Modelové situace probíhají za pomocí videozáznamů a záznamů telefonických rozhovorů s klientem, s následným rozborem, formou interaktivní diskuse a sdělením pozitivní zpětné vazby. Tréninkem v terénu umožníme prodejcům dosáhnout lepších výsledků a vedoucím obchodních skupin tak splnit jejich hlavní úkol - vedení týmu.

Cílem této metodiky je prohloubit zažití poznatků a jejich dlouhodobé využívání v praxi. Účastník tak pozná své možnosti a na základě tréninku i vedení si uvědomí potřebu je využívat.

Co přinese tento systematický trénink pro Vaši společnost:

 • Zvýšení efektivity a úspěšnosti obchodních zástupců - poradců
 • Zvýšení efektivity a úspěšnosti vedoucích obchdoních skupin v řízení a koučování prodejců
 • Zvýšení produktivity
 • Nárůst objemu nové klientely
 • Stabilizace obchodních zástupců - poradců

SEMINÁŘE

A) Úspěšný prodejce - Tool I., II.

Cílová skupina

Obchodní zástupci - poradci

Učební metoda

 • Interaktivní dialog
 • Cvičení rozhovoru za pomocí simulovaných situací
 • Skupinová analýza formou vzájemné diskuse

Délka trvání semináře - 3 + 3 dny

Návrhy obsahů

 • Příležitostné adresy
 • Doporučené adresy
 • Plán trasy a časový plán
 • Příprava
 • Přímá návštěva
 • Telefonické sjednání termínu
 • Zpracování námitek a vytáček
 • Typické sebevražedné úvodní formulace
 • Témata rozhovoru
 • Vytvořit vědomí problému
 • Vyvolat nespokojenost se stávající situací
 • Chování, které brzdí rozhovor
 • Chování, které podporuje rozhovor
 • Návrh odpovídající potřebě
 • Zjistit motivaci ke koupi
 • 4 předpoklady k uzavření smlouvy
 • Jakou úlohu hrají cílové skupiny pro moji prodejní činnost
 • Logické sledy myšlenek, klíč k přání zákazníka
 • Argumentace o přínosu
 • Zpracování námitek
 • Argumentace o 4 krocích
 • Větší přesvědčovací účinek demonstrace
 • Použít pomůcky pro uzavření smlouvy
 • Typické sebevražedné formulace
 • Metoda alternativ
 • Námitky zákazníků v závěrečné fázi
 • Péče o zákazníky
 • Ověřené strategie k získání doporučení

B) Efektivní vedoucí - Kouč Tool I., II.

Cílová skupina

Vedoucí obchodních skupin

Učební metoda

 • Interaktivní dialog
 • Cvičení rozhovoru za pomocí simulovaných situací
 • Skupinová analýza formou vzájemné diskuse

Délka trvání semináře - 2 + 2 dny

Návrhy obsahů

 • Jak získat autoritu 
 • Schopnosti vůdce
 • Delegování
 • Účelné a efektivní porady 
 • Vedení kartotéky spolupracovníků
 • Efektivní statistika jako motivace
 • Jiné druhy motivace
 • Příprava na rozhovory
 • Kontrolní rozhovor
 • Motivační rozhovor
 • Poskytování pozitivní zpětné vazby
 • Koučovací rozhovory 
 • Sebeuvědomění jako nejcennější zdroj poznání

V ceně semináře je zahrnuto

 • Kompletní učební podklady
 • A.I.P.šanon

Zajištění seminářů - Je možné využít námi poskytované organizace seminářů a výjezdních zasedání, popř. zajištění seminářů ve Vašich prostorech

Vzdělávací program - Začněme spolu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.