Vedení pomocí otázek

Kurz na míru

Základní info

Cíl semináře

Účastníci jsou schopni úspěšně

 • Řídit a vést spolupracovníky
 • Koučovat
 • Poskytovat pozitivní zpětnou vazbu

Cílová skupina

Vedoucí pracovníci

Učební metoda

 • Interaktivní dialog
 • Cvičení rozhovoru za pomocí modelových situací
 • Skupinová analýza formou řízené diskuse

Délka trvání semináře - 2 - 3 dny

Zajištění semináře - Je možné využít námi poskytované organizace seminářů a výjezdních zasedání, popř. zajištění semináře ve Vašich prostorech

V ceně semináře je zahrnuto

 • kompletní učební podklady
 • A.I.P.šanon

Návrhy obsahů:

 • Příprava na rozhovory
 • Kontrolní rozhovor
 • Motivační rozhovor
 • Poskytování pozitivní zpětné vazby
 • Koučovací rozhovory
 • Sebeuvědomění jako nejcennější zdroj poznání

Vedení pomocí otázek

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.