UMĚNÍ SE PTÁT JAKO ZÁKLAD OBCHODU

Kurz na míru

Základní info

 
 
Seminář je určen:
 
  • prodejcům a obchodníkům
 
Obsah semináře:
 
 
  • Základní koncepci pro vedení efektivního prodejního rozhovoru
  • Umění naslouchat a identifikace nejčastějších překážek naslouchání
  • Proč se ptát aneb praktický význam otázek pro obchodní jednání
  • Technika kladení otázek
  • Otázky otevřené, uzavřené, výběrové/alternativní, řídicí otázky
  • Přednosti metody kladení otázek
  • Otázky a zpětná vazba
  • Přehled některých nezbytných praktických otázek pro úspěšného obchodníka
 
seminář je čtyřhodinový

Účastnický poplatek za seminář je 2.500,-- Kč

UMĚNÍ SE PTÁT JAKO ZÁKLAD OBCHODU

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.