Typologie osobnosti (nejen) pacienta pro lékaře a zdravotní sestry

Kurz na míru

Základní info

Komu je trénink určen

Každému pracovníkovi ve zdravotnictví, který chce rozvíjet své dovednosti v oblasti poznání individuality lidské osobnosti. Každému lékaři a zdravotní sestře, kteří chtějí porozumět rozdílným stylům chování, jednání a komunikace pacientů i kolegů, a podpořit tak spokojenost všech účastníků komunikace.

Soft education

Co trénink účastníkům přináší

Účastník tréninku získá objektivní náhled na dominantní osobnostní rysy jednotlivých typů klientů a díky tomu posílí schopnost efektivně komunikovat s pacienty i kolegy a podpoří vzájemné porozumění. Znalost typologie a její aplikace v praxi podporuje celkovou spokojenost pacientů s konzultacemi a lepší spolupráci pacienta s lékařem i ostatními pracovníky ve zdravotnictví. Lékaři i zdravotní sestry, kteří se zúčastní tréninku, porozumí typickým vzorcům chování u sebe sama, u svých kolegů i pacientů a získají příležitost pro rozvoj svého osobnostního potenciálu.

Absolvent tréninku získá kreditní body ČLK, ČAS či UNIFY.

Obsah tréninku

  • Podstata komunikace s pacienty a kolegy, složky komunikace a její determinanty
  • Intuitivní vyvození jednotlivých typů osobnosti pacienta, lékaře i zdravotní sestry
  • Charakteristické projevy chování jednotlivých osobnostních typů
  • Specifika komunikačních přístupů k pacientům i kolegům s ohledem na typologii
  • Uplatnění a využití typologie v týmu lékařů a zdravotních sester
  • Jak předcházet konfliktním situacím díky typologii
  • Techniky řešení konfliktních a náročných situací ve zdravotnictví
  • Praktický nácvik představených dovedností
  • Konkrétní plán rozvoje účastníka tréninku

Doporučená časová dotace tréninku: 1 den (9:00 – 17:00 hodin)

Typologie osobnosti (nejen) pacienta pro lékaře a zdravotní sestry

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.