Time management výkonného manažera

Kurz na míru

Základní info

Situace z praxe:
Ve firmě je neustálý shon. Všichni manažeři a jejich zástupci pracují naplno. Přesto čas od času nejsou splněny důležité úkoly. Tato skutečnost se neblaze projevuje na celkové atmosféře ve firmě. Na pořad porady vrcholového vedení byl zařazen bod o výkonnosti jednotlivých manažerů. Manažeři se cítí dotčeni a někteří dokonce mají pocit zklamání. Pracují přece daleko více než je normální pracovní doba, berou si práci domů, a přesto panuje obecná nespokojenost s jejich výkony. Mají snad pracovat ještě více?

O čem se povede dialog:
Jak stihnout úplně všechno, pokud to vůbec lze. Pro využití času není rozhodující dělat mnoho věcí, ale dělat správné věci. Jak určit priority? Podle čeho se řídit? Čas nelze ušetřit, jen dobře využít. Jak plánovat operativu? Kde je stěžejní práce manažera?
A o dalších otázkách, které k danému tématu položíte ...

Očekávaný přínos:
Účastníci získají přehled o nejdůležitějších principech plánování času. Umí sestavit pracovní plán tak, aby vždy stihli všechny důležité úkoly.
Firma získá pracovníky, kteří umí plánovat efektivně svoji činnost, nejsou tolik zavaleni operativní činností, a proto mají čas věnovat se plánování a plnění strategických úkolů

Time management výkonného manažera

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a sedm ? Součet zapište číslicemi.