TEAMSPIRIT - BUDOVÁNÍ TÝMU

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen ředitelům oddělení, projektovým manažerům i celým týmům.

Cíl

 • Funkce lidských skupin, pozice, role
 • Faktory podněcující vnitřní motivaci
 • Faktory podněcující motivaci podřízených v týmu
 • Zvýšení sociální vnímavosti
 • Naučit účastníky dopředu odhadnout silné a slabé stránky partnerů, se kterými přicházejí do styku v pracovním procesu, obchodním jednání
 • Zmapování svého chování
 • Poznání svých kladů a rezerv
 • Jaký od přírody jsem ...
 • Konflikt a vzorce chování podle Daniela Whitesida
 • Vzorce jednání vůdců
 • Úspěšné řízení s využitím typologických znaků
 • Produktivní obchodní vztahy a synergizace ve vztazích v pracovním týmu
 • Komplexní rozvoj podřízených
 • Stressmanagement + relaxační techniky
 • Charisma vůdce a tým
 • Člověk v procesu změny


Program

 • Verbální a neverbální komunikace
 • První dojem, význam
 • Test MBTI a vztah k typologii Three In One Concepts
 • Rysy tváře - záměr a význam
 • 25 základních rysů
 • poznání rysu/vzorec chování
 • s kým ?
 • jak ?
 • proč ?
 • Vzorce chování ve stresových situacích
 • Práce s poznanými rysy
 • Pochopení a přijetí vlastních vzorců chování
 • Přiřazení práce podřízeným podle typu vzorce chování
 • Nasměrování a maximální využití svého přirozeného potenciálu
 • Využití informací, pochopení a přijetí vzorců chování - klientů, obchodních partnerů, kolegů, podřízených, nadřízených

Vzdělávací metoda

 • Aktivní metody verbální - diskuze, otázky, odpovědi.
 • Aktivní metody situační - situační metody, případové studie, řešení fiktivních a reálných problémů.
 • Kreativní metody - metoda skupinového a individuálního tvořivého myšlení.
 • Hraní rolí.
 • Trénink.
 • Individuální přístup, poradenství.

Lektoři

Pavol a Mária Korčekovi

korčekovi

Místo konání

Podle potřeb a možností skupiny hotel v ČR

trnová

nebo v zahraničí

kreta

TEAMSPIRIT - BUDOVÁNÍ TÝMU

Video

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a pět ? Součet zapište číslicemi.