Systém managementu jakosti dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2001

Kurz na míru

Základní info

Cíl vzdělávací aktivity:
Osvojit si nové principy a požadavky, zahrnuté v revidovaných normách ČSN EN ISO souboru 9000:2001.

Určeno pro:
Zaměstnance, kteří se podílejí na řízení nebo na provádění činností zahrnutých do systému managementu jakosti (systému MJ) na všech úrovních řízení organizace, pro představitele vedení pro jakost, auditory systému MJ (zvýšení kvalifikace) a pro další, kteří mají zájem o uvedenou problematiku.

Obsahové zaměření:
Principy uplatňované v revizi norem ČSN EN ISO souboru 9000:2001
Základní principy managementu jakosti a nové definice pojmů používané v normě ČSN EN ISO 9001:2001
Nové uspořádání procesů v systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001
Požadavky revidované normy ČSN EN ISO 9001:2001 (výklad k jednotlivých článků normy, nové požadavky na systém managementu jakosti)
Praktický význam revidované normy ČSN EN ISO 9004:2001 pro firmy a organizace
Praktické zkušenosti z auditů certifikačních orgánů v roce 2001, přístupy certifikačních orgánů v 1. pololetí roku 2002 při kontrolních a certifikačních auditech systému managementu jakosti
Praktické zkušenosti z postupu zavádění požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2001 v systému managementu jakosti ve firmách, organizacích
Diskuse

Systém managementu jakosti dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2001

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.