SYNERGICKÁ KOMUNIKACE

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen ředitelům oddělení, manažerům i celým týmům.

Klíčovým faktorem ekonomiky se znovu stávají lidé, kteří v konečném důsledku předurčují stabilitu a prosperitu společnosti. Jako hlodavec nahlodávají vztahy, spolupráci, systémy. Dělají to s tím nejlepším úmyslem naplnit vizi, splnit plán. Snaží se přinutit okolí ke spolupráci s heslem: "Účel světí prostředky".  Uvažují dichotomicky „Buď -  Anebo".

Efektivita a často i přežití nezávisí výlučně na vynaloženém úsilí, ale na tom, jestli ho vynaložíme správným směrem. Synergická komunikace vychází z přirozeného potenciálu a hodnotového systému každého člověka, směřuje k loajalitě a efektivitě práce.

Cíl kurzu

  • Vytvořit soulad mezi jednotlivými odděleními a členy týmů. Prostřednictvím synergické komunikace navodit atmosféru tvorby směřující k integrované společnosti, kde celek je více než součet jednotlivých oddělení.
  • Kurz vyčistí komunikační pole, uvolní napětí ve vztazích, přinese změnu postojů, chování a zvýší produktivitu.


Účastníci kurzu se naučí používat synergickou komunikaci jako cestu k nejproduktivnější variantě. Zbaví se omezujících paradigmat a konstruktivně je zamění  za přesvědčení, které je povedou k úspěchu. Pochopí, že jsou částí celku - společnosti a svým myšlením a jednáním ovlivňují firemní  kulturu, v konečném důsledku prosperitu firmy.

Vzdělávací metoda

  • Aktivní metody verbální - diskuze, otázky, odpovědi.
  • Aktivní metody situační - situační metody, případové studie, řešení fiktivních a reálných problémů.
  • Kreativní metody - metoda skupinového a individuálního tvořivého myšlení.
  • Hraní rolí.
  • Trénink.
  • Individuální přístup, poradenství.

Lektoři

Pavol a Mária Korčekovi

korčekovi

SYNERGICKÁ KOMUNIKACE

Video

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a osm ? Součet zapište číslicemi.