SIMULÁTOR MANAŽERSKÝCH PROCESŮ

Kurz na míru

Základní info

Globalizace otevírá velké příležitosti a současně s sebou přináší nejrůznější hrozby, které dnes mohou přijít kdykoli a odkudkoli.

Je váš manažerský tým připraven využít těchto nových možností a zároveň čelit nepředvídatelným změnám, které globalizující se trh skýtá? Dokáže si udržet náskok před konkurencí? Hledají vaši zaměstnanci příležitosti a způsoby, jak nové možnosti maximálně využít?

Účelem našeho simulátoru manažerských procesů je zajistit, aby vaši vedoucí pracovníci byli na podobné situace lépe připraveni. Náš program s úspěchem využilo již mnoho předních firem z celého světa.

 

Cíle programu:

·pomoci účastníkům porozumět manažerským disciplínám mimo jejich vlastní obor

·vyzkoušet různé obchodní strategie

·pomoci účastníkům zaměřit se na péči o zákazníka a hospodářské výsledky

·napomáhat budování týmu

·zlepšit prezentační dovednosti

Účastníci obdrží před zahájením vlastního programu soubor materiálů, který si prostudují . Mohou to být například poslední hospodářské výsledky firmy, čímž se umocňuje reálnost a hodnota celé simulace.

Účastníci pracují v malých skupinkách -- manažerských týmech -- a řeší situace zaměřené na znalosti zákonitostí trhu, vymýšlení a implementaci strategií růstu, řízení rizik a především týmovou spolupráci. Zásadním přínosem pro účastníky je vidět proces řízení firmy jako celku, nejen ze své vlastní perspektivy.

Simulátor komprimuje pět let podnikání do krátkého časového období. Manažerské týmy přijímají rozhodnutí ovlivňující náklady a výnosy, a současně sledují, jak se chová konkurence a zákazníci. Čas od času vstoupí do hry faktor náhody -- stejně jako v reálném životě. Na konci každého účetního období se zveřejňují hospodářské výsledky a účastníci je spolu s lektory detailně analyzují.

Výsledky mohou být překvapivé a ne vždy vítané. Počáteční projekce mohou být -- a bývají -- mylné, strategie bývá někdy nutné zásadně přehodnotit.

Pro vaší firmu je důležité, že se tyto chyby neprojeví na skutečném hospodářském výsledku. Nabyté zkušenosti se však na něm v budoucnu projeví pozitivně.

Rádi vám na požádání celý program podrobně představíme a prodiskutujeme s vámi možnosti uzpůsobit manažerský simulátor vašim specifickým potřebám.

Simulátor manažerských procesů je uznávaným nástrojem zvyšování výkonnosti jednotlivců i celých týmů a udržování náskoku před konkurencí.


SIMULÁTOR MANAŽERSKÝCH PROCESŮ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.