Řízení nákladů a jejich rozpočty

Kurz na míru

Základní info

cíl akce:
Odpovědi na otázky: Co jsou režijní náklady? Proč a jak je rozčleňovat? Jaké jsou rozdíly v řízení jednicových a režijních nákladů? Jak kontrolovat plnění rozpočtů?
rozsah kurzu:
8 hodin
pro koho je kurz určen:
ekonomy
obsah kurzu
(osnova):
- vymez. režij. nákl. a jejich členění v rozpočtu- rozdíly v říz. jednicových a režij. nákladů, org. a ekon. struktura středisek, vliv činn. střediska na rozpočet režij. nákladů střediska,
- metody a postupy sestav. rozpočtu, kontrola plnění rozpočtu- pevný, pevně přepočtený a variant. rozpočet, standardiz. odchylek podle příčin vzniku a odpověd.,
- vnitropod. hospod. výsledek a jeho interpret. - vztah kalkulací, rozpočtů a nákl. účetnictví, struktura vnitropod. hospod. výsl., struktura zisku z prodeje

Řízení nákladů a jejich rozpočty

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.