Řízení času, vedení porad, delegování, rozhodování, výběrové řízení

Kurz na míru

Základní info

Cíl

* Význam využívání času, plánování a stanovování cílů. Získat dovednost efektivně vést porady a delegovat úkoly. Pečlivě připraveným výběrovým řízením předcházet k nesprávnému výběru uchazečů.

Obsah

* analýza využívání vlastního času
* principy řízení času
* stanovení priorit
* sebedisciplína
* analýza zlodějů času
* delegování
* vedení porad
* techniky rozhodování
* principy výběrového řízení

Řízení času, vedení porad, delegování, rozhodování, výběrové řízení

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.