Rétorika pro manažery

Kurz na míru

Základní info

cíl akce:
Účastník dokáže:
* aplikovat zásady kultury mluveného jazyka na vlastní projev
* poznat a odstranit své chyby v oblasti obsahové, slohové a zvukové stránky mluveného jazyka
* osvojit si a v praxi aplikovat zásady řečnického slohu a spisovné normy výslovnosti
předvést složité zadání, vycházející z jeho každodenní praxe, na kameru
rozsah kurzu:
16 hodin
pro koho je kurz určen:
manažerům a lektorům
obsah kurzu
(osnova):
- * vstupní ověření kultury mluveného projevu u jednotlivých účastníků (kamera)
* rozbor, stanovení předností a slabin
* funkce řeči
* fyziologie a technika řeči
* orthoepická norma - platné zásady spisovné Výslovnosti
* desatero řečnických dovedností
* zásady tvorby řečnických projevů
* řečnické žánry
* presentace na kameru
* rozbor - týmová diskuse a individuální pohovory s lektorem

Rétorika pro manažery

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.