Řešení stížností spolupracovníků

Kurz na míru

Základní info

Cíl semináře

Účastníci jsou schopni správným způsobem, v klidu a k oboustranné spokojenosti řešit stížnosti svých spolupracovníků.

Cílová skupina

Vedoucí pracovníci

Učební metoda

 • Interaktivní dialog
 • Cvičení rozhovorů pomocí videokamery.
 • Skupinová analýza formou řízené diskuse

Délka trvání semináře - 2 - 3 dny

Zajištění semináře - Je možné využít námi poskytované organizace seminářů a výjezdních zasedání, popř. zajištění semináře ve Vašich prostorech

V ceně semináře je zahrnuto

 • Kompletní učební podklady
 • A.I.P.šanon

Návrhy obsahů

 • Sebehodnocení
 • Co ode mne spolupracovník očekává
 • Co od spolupracovníka očekávám já
 • Jaké stížnosti jsem měl doposud
 • Jak jsem na ně reagoval
 • Co jsem udělal špatně
 • Chvála a kritika
 • Ani diktátor není sociální služba, jak toho dosáhnout
 • Přiznat vlastní chybu
 • Umět říct ne!
 • Jak se stížnostem vyhnout
 • Antipravidla vedení (pokud chci ještě více stížností) - co je to čestnost

Řešení stížností spolupracovníků

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.