REMOTE SUPERVISOR

Kurz na míru

Základní info

Aby byl zachován výkon, musí lidi práce na HO bavit! Řešením je kvalitní management od připraveného, moudrého manažera.

Supervizoři jsou často první řídící úrovní v organizační hierarchii, vzhledem                      ke zkušenostem i povaze práce se opírají o vysokou míru direktivy, osobního dohledu       a o řešení denní operativy F2F ve sdíleném prostoru. Nyní to bude jinak. Jsou připraveni? Dostane se jim stejné podpory, jako vyšším manažerům?

WORKSHOP: 7 kroků

1.Reflexena zkušenost s HO v období 03 – 05/2020

2. Role a funkce SV teď(performance management: plánování, organizování, kontrolování, hodnocení, zlepšování/ analýza, rozhodování, implementace).

3.Nováočekávání a nároky na práci SV?

4.Co víme o práci na HO? Pravidla, možnosti, výzkumy a doporučení.

5.Co změnit z hlediska managementu lidí?

6.Remotemanagement = skvěle zvládnuté rituály (porady a setkání).

7. Osobní SO-WT matice a individuální akční plán na přípravu SV a jednotlivců v týmu.

 

Co zazní?

a)Co se dařilo? (firma, tým, já v roli supervizora)

b)Co by mělo být lepší? (firma, tým, já v roli supervizora)

c)Co uděláme teď, abychom byli připravení?●

 

Flexibilita managementu lidí, zejména v oblastech: plnění cílů, komunikace, spolupráce, motivace, rozvoj.

Skvěle zvládnuté rituály (porady a setkání), vyváženou a rovnoměrnou distribuci informací, schopnost vyššího zplnomocňování, schopnost vést lidi k vyšší autonomii, dopředné plánování, individuálnější přístup, procesy na řešení problémů na dálku, zvládnutí MBO(Management by Objectives), prohlubování důvěry a práce s hodnotami.

REMOTE SUPERVISOR

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a devět ? Součet zapište číslicemi.