Rekvalifikace - Základy podnikání

Kurz na míru

Základní info

Legislativa


·         Živnostenský zákon


·         Obchodní zákoník


·         Zákoník práce


·         Další zákony


Daňová soustava


·         Daň z příjmu FO


·         Daň z přidané hodnoty, spotřební daň


·         Silniční daň


·         Majetkové a převodové daně


Účetnictví v podniku


·         Zákon o účetnictví


·         Zásady a vedení účetnictví


Sociální a zdravotní pojištění


·         Systém sociálního pojištění


·         Zásady, postupy a sazby pro OSVČ a zaměstnance


·         Zákon o zdravotním pojištění


Finanční zdroje a podpory MSP


·         Systém státních podpor


Pojištění podnikatelských rizik


·         Zákonné pojištění odpovědnosti


·         Pojištění majetku a podnikatele


·         Postup při pojistné události


·         Financování


·         Investování


·         Zásobování


Základy managementu


·         Podnikatelský plán a jeho struktura


·         Plánování


·         Organizování


·         Motivace


·         Rozhodování


Základy marketingu


·         Marketingový mix a jeho jednotlivé složky


·         Nástroje marketingové komunikace


·         Reklama, podpora prodeje, public relations, direct marketing, osobní prodej


Komunikace


·         Pravidla komunikace


·         Komunikační dovednosti


Fáze obchodního jednání


·         Strategie jednání s klientem


·         Taktika jednání s klientem


·         Příprava na jednání


·         Fáze jednání


Prodejní rozhovor


·         Stadia rozhovoru


·         Fáze uzavření obchodu


·         Pokračující vztahy s klientem


Psychologie prodeje


·         Umění odhadnout partnera – typy: sociabilní, byrokrat, diktátor, výkonný


·         Myslete a mluvte kladně


·         Kupní motivace zákazníka


·         Přizpůsobení se osobnímu vystupování klienta – zrcadlení


·         Přizpůsobení se myšlenkovému procesu klienta


Závěrečná zkouška              

Rekvalifikace - Základy podnikání

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a deset ? Součet zapište číslicemi.