Rekvalifikace - Základy podnikání

Kurz na míru

Základní info

Legislativa


·         Živnostenský zákon


·         Obchodní zákoník


·         Zákoník práce


·         Další zákony


Daňová soustava


·         Daň z příjmu FO


·         Daň z přidané hodnoty, spotřební daň


·         Silniční daň


·         Majetkové a převodové daně


Účetnictví v podniku


·         Zákon o účetnictví


·         Zásady a vedení účetnictví


Sociální a zdravotní pojištění


·         Systém sociálního pojištění


·         Zásady, postupy a sazby pro OSVČ a zaměstnance


·         Zákon o zdravotním pojištění


Finanční zdroje a podpory MSP


·         Systém státních podpor


Pojištění podnikatelských rizik


·         Zákonné pojištění odpovědnosti


·         Pojištění majetku a podnikatele


·         Postup při pojistné události


·         Financování


·         Investování


·         Zásobování


Základy managementu


·         Podnikatelský plán a jeho struktura


·         Plánování


·         Organizování


·         Motivace


·         Rozhodování


Základy marketingu


·         Marketingový mix a jeho jednotlivé složky


·         Nástroje marketingové komunikace


·         Reklama, podpora prodeje, public relations, direct marketing, osobní prodej


Komunikace


·         Pravidla komunikace


·         Komunikační dovednosti


Fáze obchodního jednání


·         Strategie jednání s klientem


·         Taktika jednání s klientem


·         Příprava na jednání


·         Fáze jednání


Prodejní rozhovor


·         Stadia rozhovoru


·         Fáze uzavření obchodu


·         Pokračující vztahy s klientem


Psychologie prodeje


·         Umění odhadnout partnera – typy: sociabilní, byrokrat, diktátor, výkonný


·         Myslete a mluvte kladně


·         Kupní motivace zákazníka


·         Přizpůsobení se osobnímu vystupování klienta – zrcadlení


·         Přizpůsobení se myšlenkovému procesu klienta


Závěrečná zkouška              

Rekvalifikace - Základy podnikání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.