Rekvalifikace - Obchodní zástupce

Kurz na míru

Základní info

Kvalifikace a osobnostní předpoklady obchodního zástupce


Psychologie prodeje                        


·         Umění odhadnout partnera


·         Telefonický prodej


·         Myslete a mluvte kladně


·         Kupní motivace zákazníka


·         Přizpůsobení se osobnímu vystupování klienta – zrcadlení


·         Přizpůsobení se myšlenkovému procesu klienta


Vedení obchodního jednání


·         Pravidla komunikace


·         Bariéry komunikace


·         Konflikty


·         Komunikační dovednonosti


Fáze obchodního jednání


·         Strategie jednání s klientem


·         Taktika jednání s klientem


·         Příprava na jednání


 ·         Fáze obchodního jednání


Prodejní rozhovor


 ·         Stadia rozhovoru


·         Fáze uzavření obchodu


·         Pokračující vztahy s klientem


Základy managementu


·         Druhy plánů


·         Podnikatelský plán a jeho struktura


·         Organizování


·         Kontrola


Rozhodování


·         Typy rozhodování


·         Rozhodovací proces


·         Metody rozhodování


Základy marketingu


·         Marketingový mix


·         Nástroje marketingové komunikace


·         Reklama, podpora prodeje, public relations, direct marketing, osobní prodej,


Legislativa


·         Zákon na ochranu spotřebitele


·         Zákon na ochranu osobních údajů


Závěrečná zkouška

Rekvalifikace - Obchodní zástupce

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a sedm ? Součet zapište číslicemi.