PSYCHOLOGIE PRODEJE

Kurz na míru

Základní info

PSYCHOLOGIE PRODEJE

Moderní prodej není o tom, že ukážeme zákazníkovi zboží a on si ho koupí nebo ne. Moderní prodej je především velká psychologická hra, ve které více než kvalita zboží rozhoduje kvalita osobnosti prodejce, jeho myšlení, jeho schopnost klást otázky a naslouchat, jeho umění neprodávat výrobek jako takový, ale to, čím dokáže zákazníkovi zpříjemnit život. Součástí semináře je opět videoanalýza.

Obsah
Sebepojetí a sebeúcta, pozitivní myšlení
Strach z odmítnutí kontra strach ze selhání
Zákon kauzality, zákon hromadění
Technika duševního nácviku
Kladení otázek a naslouchání
Budování vztahu se zákazníkem
Profesionální vystupování
Motivátory a demotivátory
Jak reagovat na námitky
Techniky uzavírání prodeje

více na www.firemnivzdelavani.cz

PSYCHOLOGIE PRODEJE

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.