PSYCHOLOGICKÉ PROFILOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ aneb Komunikační strategie

Kurz na míru

Základní info

Seminář je určen:
 
  • především obchodníkům, ale i manažerům a personalistům
  • zkrátka všem, kteří denně pracují s lidmi a potřebují efektivně komunikovat
 
 
Seminář poskytne:
 
  • Praktickou orientaci v osobnostních typech zákazníků
  • Identifikaci charakterových rysů zákazníků
  • Popis vztahových stylů mezi různými osobnostmi
  • Techniky řízení základních vztahových stylů
  • „Mistrovská cvičení“ – praktický trénink rozpoznávání osobnostních typů a způsobů jednání s nimi
  • Podnětové a tréninkové situace, které pomohou „dostat teorii pod kůži“
 
 
 

A navíc seminář poskytne praktický návod jak pracovat s klientem zvídavým, lhostejným, nedůvěřivým, negativistickým, odmítavým, bojácným, „vševědoucím“, přemýšlivým, dobromyslným i drzým.

Seminář je pětihodinový,  účastnický poplatek činí 2.200,-- Kč/ osoba

PSYCHOLOGICKÉ PROFILOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ aneb Komunikační strategie

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.