Projektový management II - pro pokročilé

Kurz na míru

Základní info

Zaměření: účastníci kurzu "Projektový management II - pro pokročilé" se naučí graficky znázornit projekt a z grafů získávat informace pro efektivní řízení projektu. Získají nové dovednosti pro komunikaci v projektovém týmu, naučí se metody použitelné pro skupinovou práci. 

Cílová skupina: všichni ti, kdo zvládli základní orientaci v projektovém řízení, umí sestavit logický rámec projektu, umí stanovit pracovní balíky. 

Obsah kurzu:

  • Logický rámec – detailní rozpracování
  • Analýza zainteresovaných stran
  • Ganttův diagram a histogram zdrojů
  • Tvorba komunikačního plánu
  • Analýza rizik metodou RIPRAN
  • Metoda řízení dosažené hodnoty (EVM)

 

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.  
Cena kurzu se odvíjí od Vašich specifikací (délka školení - doporučujeme 7 hodin, počet účastníků, cílová skupina). Nabídku kurz "na míru" Vám připravíme ZDARMA. Vaše dotazy zasílejte
prosím na info@systemy-jakosti.cz

Projektový management II - pro pokročilé

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a deset ? Součet zapište číslicemi.