Projektové řízení krok za krokem

Kurz na míru

Základní info

Krok za krokem Vás provedeme světem projektového řízení. Naučíte se, jak projekt efektivně zadat, naplánovat, uřídit, ukončit a vyhodnotit, to vše ryze prakticky na případových studiích.

Obsah kurzu vychází kromě praktických zkušeností trenérů i z mezinárodních standardů dobré praxe pro danou oblast, mimo jiné ze standardů PMI®, IPMA® nebo Prince2®

V průběhu kurzu si můžete založit a naplánovat Váš vlastní projekt a zkonzultovat jej s lektory

Získáte knihu "5 kroků k úspěšnému projektu"

Co Vám kurz přinese

Řídíte své projekty spíše intuitivně a chcete to změnit? Nebo Vás čeká první projekt? Chcete, aby se ve Vaši organizaci sladila úroveň znalosti a dovedností v projektovém řízení?

Kurz je určen všem, kteří chtějí získat ucelený přehled o řízení projektu ve všech jeho fázích.

Kurz je založen na knize 5 kroků k úspěšnému projektu, která vyšla v nakladatelství Grada a Vy ji na kurzu zdarma obdržíte.

Účastníci na kurzu obdrží šablony základních projektových dokumentů, ze kterých lze efektivně vycházet při definici společného postupu při plánování a řízení projektů v organizaci.

Dozvíte se, kterých 5 věcí musíte mít od začátku projektu pod kontrolou
Zjistíte, proč jsou některé projekty odsouzeny k nezdaru, a co musíte udělat, abyste tomu zabránili
Naučíte se významu komunikace se zadavatelem projektu

Obsah kurzu

V každé fázi životního cyklu projektu si na společné případové studii ukážeme klíčové techniky a nástroje dobrého projektového řízení. Každý probíraný nástroj či techniku si ihned vyzkoušíte na samostatné případové studii nebo na příkladu z Vaší vlastní praxe. Naučíte se používat nejen „tvrdé“ nástroje, jako je harmonogram či analýza rizik, seznámíte se také s nejdůležitějšími „měkkými“ dovednostmi projektových manažerů.

Identifikace projektu
Zadání projektu
Plánování projektu
Realizace projektu
Ukončení projektu

Den 1:

 • Základní pojmy projektového řízení (projekt, program, portfolio, životní cyklus projektu, atp.)
 • Správně provedené zahájení projektu
  • Práce se zadavatelem – získání co nejlépe specifikovaného zadání na projekt
  • Definice projektu – metoda logického rámcepřípadová studie, reflexe
  • Stanovení kritérií úspěchu
  • Identifikační listina projektu – případová studie, reflexe
 • Plánování
  • Plán řízení projektu
  • Dekompozice struktury projektu: work breakdown structure (WBS)  – případové studie, reflexe
  • Stanovení vhodné organizační struktury projektu, rozdělení rolí
  • Matice odpovědností – případová studie, reflexe

Den 2:

  • Různá pojetí plánování času
  • Metoda kritické cesty – praktický nácvik, případové studie
  • Plánování zdrojů, řešení přetížení zdrojů
  • Plánování rozpočtu projektu, práce s rezervou
  • Řízení rizik projektu
   • Práce s riziky v průběhu životního cyklu projektu
   • Případové studie
 • Realizace projektu
  • Různá pojetí sledování a vyhodnocování projektu v realizační fázi
  • Reporting – praktický nácvik efektivního reportingu
  • Sledování projektu – praktický nácvik, případové studie
  • Změny projektu a jejich řízení
 • Ukončení a vyhodnocení projektu
  • Ukončení projektu
  • Lessons learned
 • Světové standardy projektového řízení

Ti, co kurzem prošli, o něm říkají

Celý průběh školení byl skvěle připravený – lehce pochopitelný, účelný… Kurz splnil mé očekávání a vyjasnil mně mé nedostatky.

Milan Glazunov - Dura automotive CZ

Projektové řízení krok za krokem

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.