Projektové řízení

Kurz na míru

Základní info

Tématický rozsah projektového řízení:


Úvod do projektového řízení

Účel, cíle a principy projektového řízení
Řízení systému, programu a projektu
Životní cyklus projektu
Metody pro návrh a řízení projektů
Postavení, působnost a kvalifikace manažera projektu
Řízení projektů
Systém řízení
Cíle, záměry a strategie
Organizace projektu
Zahajování a ukončování projektů
Komunikace a reporting
Definování a strukturalizace prací
Integrace v projektu, řízení změn
Projektový controlling
Termíny
Zdroje
Náklady a finanční prostředky
Informační technologie
Rizika
Základní pojmy a vztahy
Identifikace a analýza
Opatření ke snižování rizika
Proces řízení rizik
Bezpečnost
Organizace a řízení projektových týmů
Význam týmové práce pro úspěch projektu
Vedení
Spory
Personální rozvoj
Jednání a vyjednávání
Marketing a prodej
Marketingová odpovědnost
Principy, techniky, aplikace marketingu
Ceny a kalkulace v projektech
Řízení jakosti v projektech
Zabezpečení jakosti podle ISO 10 600
Kontrola jakosti
Komplexní řízení jakosti (TQM)
Ekonomické hodnocení projektu
Metody a ukazatele
Výsledky
Kriteria úspěšnosti a neúspěšnosti
Zpětné zhodnocení projektu
Projektování a dokumentace projektů (8 hod.)
Průběh projektování a zpracování dokumentace
Dokumentace v jednotlivých fázích projektu
Projektant jako osoba a profese
Veřejné zakázky, autorizace, ochrana duševního a průmyslového vlastnictví

Projektové řízení

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a šest ? Součet zapište číslicemi.