Projektové řízení

Kurz na míru

Základní info

Tématický rozsah projektového řízení:


Úvod do projektového řízení

Účel, cíle a principy projektového řízení
Řízení systému, programu a projektu
Životní cyklus projektu
Metody pro návrh a řízení projektů
Postavení, působnost a kvalifikace manažera projektu
Řízení projektů
Systém řízení
Cíle, záměry a strategie
Organizace projektu
Zahajování a ukončování projektů
Komunikace a reporting
Definování a strukturalizace prací
Integrace v projektu, řízení změn
Projektový controlling
Termíny
Zdroje
Náklady a finanční prostředky
Informační technologie
Rizika
Základní pojmy a vztahy
Identifikace a analýza
Opatření ke snižování rizika
Proces řízení rizik
Bezpečnost
Organizace a řízení projektových týmů
Význam týmové práce pro úspěch projektu
Vedení
Spory
Personální rozvoj
Jednání a vyjednávání
Marketing a prodej
Marketingová odpovědnost
Principy, techniky, aplikace marketingu
Ceny a kalkulace v projektech
Řízení jakosti v projektech
Zabezpečení jakosti podle ISO 10 600
Kontrola jakosti
Komplexní řízení jakosti (TQM)
Ekonomické hodnocení projektu
Metody a ukazatele
Výsledky
Kriteria úspěšnosti a neúspěšnosti
Zpětné zhodnocení projektu
Projektování a dokumentace projektů (8 hod.)
Průběh projektování a zpracování dokumentace
Dokumentace v jednotlivých fázích projektu
Projektant jako osoba a profese
Veřejné zakázky, autorizace, ochrana duševního a průmyslového vlastnictví

Projektové řízení

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.