Programming with the Microsoft .NET Framework (Microsoft Visual C# .NET)

Kurz na míru

Základní info

Po absolvování tohoto kursu byste měli být schopni:

· Vyjmenovat hlavní části .NET Frameworku a vysvětlit jejich místo v platformě .NET,

· vysvětlit hlavní koncepty CLR a využít vlastností .NET Frameworku při psaní aplikací,

· vytvářet komponenty a používat je v aplikacích Windows Forms i ASP.NET,

· využívat vlastností .NET Frameworku k zavádění vícenásobných versí komponent,

· vytvářet, používat a rozšiřovat typy,

· tvořit efektivní třídy a rozhraní,

· efektivně tvořit a zpracovávat řetězce, pole a enumerátory,

· využívat možnosti delegování,

· popsat a řídit správu paměti a dalších prostředků,

· využívat datové proudy a soubory ke čtení i zápisu,

· odesílat a přijímat data prostřednictvím internetu,

· serialisovat i deserialisovat objekty a

· tvořit distribuované aplikace s využitím webových služeb XML a řízení vzdálených objektů.

Programming with the Microsoft .NET Framework (Microsoft Visual C# .NET)

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.