Profesionální růst osobnosti

Kurz na míru

Základní info

Příprava
Seznámení s požadavky a problematikou Vaši firmy a složením posluchačů
Kontaktování příslušních lektorů
Zpracování návrhu projektu (dle Vámi zadaných kritérií)
Odsouhlasení projektu a předvedení
Zpracování písemného materiálu
Na přání zákazníka zpracujeme:

Anketu s vyhodnocením akce
Test pro vyhodnocení dosažených znalostí

Realizace
Zajištění lektora, místa realizace, technického vybavení
Občerstvení posluchačů
Přítomnost našeho delegáta na akci
Zadání závěrečného testu

Vyhodnocení
Vyhodnocení realizované akce
Vyhodnocení případných testů
Vyhodnocení námi nabytých zkušeností z průběhu akce pro Vaši firmu

Profesionální růst osobnosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.