Procesní řízení

Kurz na míru

Základní info

Kurz probírá uceleným způsobem problematiku procesního řízení, včetně způsobů jeho zavádění do praxe. Výklad prochází postupně všemi etapami, kterými by organizace směřující k procesnímu řízení měla projít – od identifikace procesů, namodelování jejich stávajícího stavu, až po zavedení kontinuálního zdokonalování na bázi hodnocení výkonnosti procesů. Účastníci kurzu jsou kromě zásad modelování procesů seznámeni se základními pojmy, principy a výhodami procesně orientovaného přístupu k řízení organizace v porovnání s tradičním funkčním řízením. V kurzu jsou prezentována specifika přístupu k průběžnému a radikálnímu zlepšování procesů a jsou představeny základní kroky pro přechod k procesně zaměřené organizaci – definování klíčových procesů, mapování a měření výkonnosti procesů, výběr procesů pro zdokonalování a řízení organizačních změn. Účastníkům kurzu je představen a formou příkladů s nimi procvičen prakticky použitelný návod pro vytvoření snadno udržovatelného procesního modelu organizace.

Určeno pro: Analytiky, vlastníky a manažery procesů, konzultanty, metodiky, správce systémů managementu jakosti, vedoucí pracovníky na všech úrovních a projektové manažery.

Procesní řízení

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.