Práce s datovou schránkou prostřednictvím webového rozhraní

Kurz na míru

Základní info

Po úvodní rozpravě o eGovernmentu a legislativě, ve které bude rozklíčována role datových schránek v transformačním procesu elektronizace veřejné správy a společnosti, se pozornost účastníků zaměří na praktické používání datových schránek a problematiky s tím spojené, konkrétně dodávání a doručování datových zpráv, uložení, tisk, konverze datové zprávy, tvorba nové datové zprávy, vyhledávání adresáta, nastavení datové schránky, přístupová práva dalších osob, autorizace uživatele. Na závěr se účastníci budou zabývat také tvorbou elektronického originálu včetně podpisu dokumentu zaručeným elektronickým podpisem.Osnova:

Spuštění webového rozhraní a instalace potřebných doplňků
* přístupové údaje a práce s nimi
* struktura datové zprávy
* vytvoření datové zprávy a připojení příloh
* příprava příloh pro datovou zprávu
* převod běžných dokumentů do formátu PDF
* práce s přijatou datovou zprávou
* bezpečné ukládání celých datových zpráv a jednotlivých příloh
* autorizovaná konverze příloh
* delegování pravomocí pro práci s datovou schránkou – administrátoři a pověřené osoby
* ostatní nastavení datové schránky
* specifika při práci s různými typy datových schránek (schránka OVM, PO, FO)
* minimum k IT bezpečnosti při práci s datovou schránkou

Práce s datovou schránkou prostřednictvím webového rozhraní

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.