Poradenská podpora předsedy správního orgánu (PP PSO 1)

Kurz na míru

Základní info

Struktura a organizace práce správního orgánu

kriteria pro volbu struktury, kdy a proč měnit
dělba pravomocí a odpovědnosti mezi představenstvo a dozorčí radu ve zvolené struktuře,
nastavení vztahů a komunikace ve dvoukomorovém systému, dělba rolí v orgánu, výbory v praxi, interakční rozhraní představenstva a dozorčí rady
struktura operativních a strategických informací pro představenstvo a dozorčí radu
strategická role správního orgánu a její praktické naplnění
výbor pro audit
dozírací role dozorčí rady a její praktické naplnění
struktura exekutivního reportingu pro správu společnosti
interní audit a jeho uplatnění v práci správních orgánů
risk management a jeho uplatnění v práci správního orgánu
praxe správních orgánů v risk managementu
compliance systém a jeho přidaná hodnota
manuál člena správního orgánu (účel, struktura, obsah, využití)
problematika zástupce státu a municipality ve správních orgánech firem
člen dozorčí rady volený zaměstnanci a jeho působení - volba, teorie versus realita, východiska
etika individuálního rozhodování.

Poradenská podpora předsedy správního orgánu (PP PSO 1)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.