NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE aneb TAJNÁ ŘEČ TĚLA

Kurz na míru

Základní info

Témata:

 • Neverbální komunikace - řeč těla
 • Hlasitější než slova
 • Neverbální komunikace a emoce
 • Paralingvistika (vše, co doprovází slovní projev - hlasitost, výška a barva hlasu, dikce, intonace, přestávky, rychlost...)
 • mimika (výrazy tváře, hlavně úst)
 • pohled (prochází jím až 60% informací)
 • proxemika (fyzická vzdálení, nebo přiblížení)
 • posturika (postoj, t.j. konfigurace částí těla)
 • kinezika (pohyby rukama, nohama, chůze, držení hlavy)
 • gestika (kulturně normalizované gesta, postoje a pohyby)
 • haptika (dotyky lidí, podání ruky atd.)
 • celkový vzhled (image, vzhled, pach, vůně)
 • prostředí
 • aranžování, estetika, výběr prostředí, materiál
 • barvy (výběr tmavých a světlých kombinací)
 • vzdálenosti (zóna intimní, osobní, společenská, veřejná)
 • pozice (způsoby sezení a stání)
 • artefakty (kresba, písmo a výtvory vlastní práce)
 • Bariéry komunikace
 • Negativa a pozitiva konfliktů
 • Tréning vnímání rozdílu mezi chování druhých

Metody výuky:

 • Aktivní metody verbální - diskuse, otázky, odpovědi
 • Aktivní metody situační - situační metody, případové studie, řešení fiktivních a reálných problémů
 • Trénink
 • Three in One Concepts, One Brain systém
 • Systemické konstelace

Lektoři:

Pavol a Mária Korčekovi

korčekovi

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE aneb TAJNÁ ŘEČ TĚLA

Video

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a dvě ? Součet zapište číslicemi.