Monitorování a snižování ztrát z nejakosti

Kurz na míru

Základní info

Cíl vzdělávací aktivity:
Osvojit si základní znalosti, týkající se uplatňování požadavků technické legislativy EU a ČR pro řízení bezpečnosti výrobků ve firmách a organizacích, které uvádějí výrobky na trh zemí EU a ČR.

Určeno pro:
Zaměstnance konstrukčních, technických, obchodních a nákupních útvarů, útvarů řízení jakosti a další, kteří mají zájem o uvedenou problematiku.

Obsahové zaměření:
Směrnice EU pro bezpečnost výrobků a aplikace požadavků v členských zemích EU a ČR
Regulovaná oblast výrobků, povinnosti vývozců z ČR do zemí EU
Právní odpovědnost výrobce za výrobek v EU a ČR
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky uváděné na trh ČR ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády ČR pro příslušné druhy regulovaných výrobků
Povinnosti výrobců a postupy při posuzování shody výrobků s legislativou
Moduly posuzování shody dle legislativy EU a ČR
Prokazování shody výrobků s legislativou a prohlášení o shodě výrobků

Monitorování a snižování ztrát z nejakosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.