Microsoft Office Excel III.

Kurz na míru

Základní info

* Formátování za pomoci stylů


* Různé stupně zabezpečení dokumentu a jeho části


* Pole vzorců, aritmetické operace s poli vzorců


* Specifické funkce pracující s poli vzorců (matice), další specifické funkce (podle potřeb a zaměření posluchačů)


* Citlivostní analýza


* Řešitel


* Pohledy, Scénáře, Tiskové sestavy


* Externí data a přenosy dat


* Formulářové prvky a jejich využití v listu.


* Filosofie maker v MS Excelu


* Vytvoření makra záznamem, mechanismy uložení a spouštění


* Princip úpravy kódu makra, dialog v makru


* Vlastní funkce

Microsoft Office Excel III.

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.