Microsoft Office Excel I. - základní techniky

Kurz na míru

Základní info

* Prostředí tabulkového editoru MS Excel a jeho ovládání


* Pojem dokument – založení, uložení do struktury složek, různé druhy zobrazení, pohyb po dokumentu


* Práce s listem


* Formát buňky – datový typ, písmo, zarovnání, ohraničení, výplň


* Editace buněk


* Hromadné vyplňování buněk


* Aritmetické operace s buňkami, relativní a absolutní odkaz


* Základní funkce a princip použití průvodce funkcí


* Velikost tiskové stránky, náhled a tisk dokumentu

Microsoft Office Excel I. - základní techniky

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a jedna ? Součet zapište číslicemi.