Microsoft Office Access pro zpracování dat, dotazy a analýzy

Kurz na míru

Základní info

Relační databáze
* Možnosti databáze
* Definice a uložení dat
* Manipulace s daty
* Řízení dat
* Vytvoření logiky databáze, zásady návrhu
* Relace, druhy relací, typy spojení
* Vytvoření nové databáze pomocí průvodce
* Vytvoření databáze bez průvodce
* Rozdíly, výhody a nevýhody průvodce / bez průvodce
* Vytvoření jednoduché tabulky, průvodce, návrhové zobrazení
* Definování polí
* Datové typy polí
* Definování ověřovacích pravidel
* Definování vstupních masek
* Definice a význam primárního klíče
* Indexování polí a význam indexu
* Orientace v záznamech
* Formát tabulky
* Zobrazení a skrytí sloupců, kotvení, uspořádání
* Identifikátor záznamu
* Přidání záznamu
* Odstranění záznamu
* Hledání a nahrazování
* Kopírování záznamů
* Řazení dat, filtrování dat
* Tisk datového listu
* Import a export dat
* Prostředí dotazu
* Výběr dat z jediné tabulky
* Výběr požadovaných polí
* Nastavení formátu a vlastností polí
* Kritéria pro výběr záznamů
* ¨Definice a význam operátorů AND a OR
* Podrobný rozbor klauzulí LIKE, IN, BETWEEN, a jejich negace
* Vypočítané hodnoty, nová pole
* Základní představitelé jednotlivých typů funkcí: Textové (Left, Right, Mid, Ucase, Lcase, Trim, ….), Datum a čas (Year, Month, Day, DatePart, DateDiff, DateAdd, …), další funkce, běh programu, převodní, informační atd. (IIF, Swith, Val, Len, IsDate, …)
* Souhrnné dotazy a výpočty (SUM, AVG, MIN, MAX, …)
* Parametrické dotazy
* Použití dotazu pro výběr záznamů z více tabulek
* Další vlastnosti dotazů
* Dotazy vytvářecí – nové tabulky
* Dotazy přidávací – vložení dat z jiné tabulky dle kritérií
* Dotazy aktualizační – aktualizace dat, použití funkcí
* Dotazy odstraňovací – odstranění požadovaných záznamů
* Výhody a rizika akčních dotazů

Microsoft Office Access pro zpracování dat, dotazy a analýzy

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a devět ? Součet zapište číslicemi.