Manažerský výcvik v přírodě

Základní info

Chcete výrazně zlepšit akceschopnosti jednotlivců i pracovních skupin? Vyzvat ke změně způsobu komunikace a přijetí organizačních změn a podnítit vyšší efektivitu a produktivitu práce.


Zaměření: kurz "Manažerský výcvik v přírodě" procvičuje fyzicky nenáročným způsobem dovednosti získané výcvikem v manažerských kurzech. Prožitím společných zážitků účastníků se získávají a upevňují týmové hodnoty. Cílem kurzu je poznat bariéry a překážky v komunikaci, zdokonalení schopnosti zvládat své myšlenky, emoce a chování a přispět ke zdokonalení schopnosti jednat, vést a řídit lidi v pracovní skupině. Součástí školení jsou praktické nácviky a hry.

Cílová skupina: manažeři všech úrovní, vedoucí pracovníci a všichni, kteří chtějí zlepšit týmovou spolupráci.

Obsah kurzu:

  • Připomenutí dovedností v jejich funkčních souvislostech např.: komunikace, stanovení cíle, plánování, vedení lidí, delegování, motivace, řešení problémů.
  • Poznání a rozvoj schopností požadovaných pro výkon dané profese, zejména sebedůvěry, odvahy, ochoty přijímat rizika a zodpovědnost.
  • Poznání bariér a neefektivních přístupů, aniž by se účastníci ztrapnili před druhými – je to jen hra.
  • Důsledné poskytování zpětné vazby s cílem uvědomit si, co proběhlo ve skupině a co si z toho můžeme odnést.


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.  
Cena kurzu se odvíjí od Vašich specifikací (délka školení - doporučujeme 2 - 3 dny, počet účastníků, cílová skupina). Nabídku kurz "na míru" Vám připravíme ZDARMA. Vaše dotazy zasílejte
prosím na info@systemy-jakosti.cz

Manažerský výcvik v přírodě

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a sedm ? Součet zapište číslicemi.