MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI PRO NOVÉ VEDOUCÍ PRACOVNÍKY

Kurz na míru

Základní info

Přechod od zvládání vlastních úkolů a organizování svého času k řízení práce jiných lidí může mnohdy vyvolávat obavy. Tento kurz poskytuje ucelený přehled dovedností a technik, které musí novopečení manažeři dokonale ovládnout, aby ve své nové roli úspěšně obstáli.

Cíl kurzu:

Kurz je pojat jako interaktivní a jeho velká část je věnovaná praktickému nácviku jednání v realistických modelových situacích. Pokrývá dovednosti nezbytné ke zvládnutí přechodu od spolupráce s kolegy k jejich vedení a motivování.

Absolventi kurzu budou schopni:

·Aplikovat manažerské dovednosti při řízení lidí

·Stanovovat cíle pro jednotlivce a tým

·Efektivně komunikovat se členy týmu

·Motivovat a usměrňovat

·Zvládat situace, kdy podřízený podává špatné výkony

·Zvládat problémové členy týmu a konfliktní situace

·Být asertivní a zároveň konstruktivně naslouchat

Obsah kurzu

·úloha manažera

·organizování vlastní práce

·řízení vs. vedení lidí

·rozhodování

·asertivita

·řízení a motivování

·delegování

·hodnocení výkonnosti

·projektové řízení

·osobní akční plánování

Účastníci posílí svou sebedůvěru pro přechod do role manažera Naučí se větší průbojnosti při zvládání nejrůznějších situací, na které nepochybně během svého pracovního života narazí.

 

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI PRO NOVÉ VEDOUCÍ PRACOVNÍKY

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.