Manažerské dovednosti lékaře a vrchní sestry

Kurz na míru

Základní info

Komu je trénink určen

Lékařům všech odborností a všem vedoucím pracovníkům ve zdravotnictví, kteří chtějí díky cílenému vedení týmu podpořit výkon a efektivitu práce celého týmu i jeho členů.

Soft Education

Co trénink účastníkům přináší

Lékař či sestra absolvující trénink získá široké portfolio dovedností umožňující jim pracovat individuálně s potřebami a potenciálem celého týmu i jeho jednotlivých členů. Osvojí si efektivní techniky cíleného plánování a motivace, a tím podpoří celkovou výkonnost vedených zdravotníků. Díky tréninku bude vedoucí týmu schopen podporovat žádoucí vztahy ve skupině zdravotníků, stimulovat její dynamiku i vzájemnou spolupráci všech členů, což mu umožní ušetřit čas a zvýšit efektivitu celého týmu. Lékař i sestra v rámci tréninku identifikuje svůj dominantní styl vedení, specifika stylu své komunikace a míru schopnosti navazovat vztahy, což jej podpoří v roli manažera.

Absolvent tréninku získá kreditní body ČLK, ČAS či UNIFY.

Obsah tréninku

  • Podstata efektivní komunikace, její složky i determinanty
  • Role manažera vedoucího tým zdravotníků
  • Styly vedení týmu a jejich optimalizace v souvislosti s osobností manažera
  • Podstata týmové spolupráce a stádia vývoje pracovní skupiny
  • Typologie členů týmu
  • Jak podpořit žádoucí vývoj pracovních vztahů
  • Nastavení cílů týmu i jeho jednotlivých členů
  • Motivace členů týmu
  • Nácvik představených dovedností v rámci modelových situací
  • Konkrétní plán rozvoje lékaře a vrchní sestry

Doporučená časová dotace tréninku: 2 dny (9:00 – 17:00 hodin)

Manažerské dovednosti lékaře a vrchní sestry

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.