Leadership akademie pro talenty - Řízení výkonnosti

Kurz na míru

Základní info

Výkonnostní lídři jsou zodpovědní za vedení výkonnosti svých zaměstnanců. K dosažení tohoto cíle musí zajistit výkon zaměstnance vyrovnaný se směrem a strategií organizace.

Tento workshop se zaměřuje na aspekty řízení výkonnosti manažerské role. Dovednosti rozvíjené v tomto workshopu pomohou účastníkům připravit se a provádět různé typy diskusí souvisejících s výkonem.

Během dvoudenního workshopu se budou účastníci zabývat řadou individuálních i skupinových aktivit, videoukázek a hraní rolí. Taktéž se účastní řady diskusí buď s partnerem, nebo v rámci celé skupiny.

 

Modul 1: Plánování rozhovoru o výkonu TM (4 hodiny)

Dnešní pracovní prostředí představuje obtížné výzvy: vyšší pracovní zátěž, více rozmanitých úkolů a soupeřící odpovědnosti. Aby uspěli, musí zaměstnanci vědět, jak řídit své priority a dosáhnout cíle. Manažeři jsou zodpovědní za vedení a ovlivňování výkonu ostatních tak, aby mohli čelit výzvám neustále se měnícího prostředí. Efektivním plánováním rozhovoru o výkonu manažeři nastaví rámec, v němž nastaví vzájemná očekávání, řešení problémů výkonu a pomohou lidem reagovat na novinky.

Cílem tohoto modulu je poskytnout účastníkům dovednosti a nástroje na přípravu rozhovoru            o výkonu, který vede ke zvýšení produktivity, spolupráce a pomůže dosáhnout kritických cílů.

Na konci tohoto modulu budou účastníci schopni:

 • popsat roli výkonnostního lídra.
 • vysvětlit, jak práce jednotlivců může podpořit cíle organizace.
 • předvést soubor klíčových akcí pro plánování výkonu.
 • vytvořit ověřitelné, objektivní cíle s využitím specifických kritérií.
 • rozpoznat problémy, které by mohly mít jednotlivci při dosahování cílů a vytvořit strategie pro překonání těchto problémů.
 • připravit se na cílený rozhovor o řízení výkonu k nastavení očekávání, řešení špatného výkonu a ocenění výkonu.

 

Modul 2: Ujasnění očekávaného výkonu TM  (4 hodiny)

Schopnost nastavit a obnovit očekávání rychle a přímočaře je rozhodující dovednost všech lídrů výkonu. Tento modul poskytuje  možnosti zacházení s rozhovorem o ujasnění očekávaného výsledku způsobem, který snižuje dvojznačnosti a zvyšuje a posiluje pracovní vztah mezi lídrem a zaměstnancem.

Cílem tohoto modulu je poskytnout účastníkům dovednosti potřebné k rozhovorům o ujasnění očekávaného výkonu s ostatními způsobem, který zvyšuje jejich smysl pro vlastnictví a získá tak jejich odhodlání.

 Na konci modulu budou účastníci schopni:

 • odhadnout, kdy je rozhovor o ujasnění očekávaného výkonu nezbytný.
 • efektivně zodpovědět zaměstnancům dotazy ohledně pracovních priorit a cílů a vyvrátit obavy.
 • využít klíčové aktivity k udržení produktivní diskuse ohledně očekávání.
 • vyjasnit očekávání způsobem, který u zaměstnanců zvyšuje schopnost plnit své povinnosti samostatněji.
 

Modul 3: Řešení neuspokojivého výkonu TM (4 hodiny)

Tlak na rychlost, produktivitu a základní výsledky nikdy nedopadal na organizace tolik, jako v dnešní době. Manažeři musí zajistit, aby každý nesl odpovědnost za svou vlastní práci a prováděl ji co nejefektivněji. Zaměstnanci potřebují školení a kurzy, aby mohli řídit svůj vlastní výkon. Pokud toto nestačí, je potřeba aby zasáhli manažeři a učinili rychlé a rozhodné kroky.

Cílem tohoto modulu je poskytnout účastníkům dovednosti k řešení opakovaných nebo závažných problémů s výkonem tím, že se zpětně sleduje výkon jednotlivce a buduje se motivace pro zlepšení.

 Na konci modulu budou účastníci schopni:

 • pochopit, proč manažeři váhají s nápravou špatného výkonu.
 • pospat důsledky zdržování nápravy špatného výkonu.
 • identifikovat výkonnostní akce, ve kterých je třeba zahájit akci.
 • vysvětlit výhody důkladné přípravy, když plánují rozhovor o řešení neuspokojivého výkonu.
 • vést rozhovory zaměřené na řešení neuspokojivého výkonu s cílem jej zlepšit.
 
 

Modul 4: Vedení hodnotících pohovorů TM (4 hodiny)

Formální hodnocení výkonu může být velmi mocná nástroj pro výkonnostní lídry. To platí i dnes, kdy lidé pracují nezávisleji a existuje jen málo příležitostí pro manažera a zaměstnance udělat krok zpět a podívat se na to, co se stalo, a rozhodnout, kam se ubírat dál.

Tento modul představuje společný přístup k formálnímu hodnocení výkonu. Účastníci se naučí, jak připravit zaměstnance na společný pohovor, jak zvládnout očekávání během pohovoru a jak vytvořit takovou atmosféru, která podporuje otevřenost k obavám a plánům do budoucna.

Cílem tohoto modulu je poskytnout účastníkům dovednosti a nástroje potřebné k vedení hodnotícího pohovoru, který se zaměřuje na vyšší zodpovědnost, příležitosti pro zlepšení a potřeby rozvoje.

Na konci modulu budou účastníci schopni:

 • připravit se na cílenou a kooperativní schůzi ohledně výkonu.
 • pomoci zaměstnancům připravit se na setkání ohledně hodnocení výkonu.
 • poskytnout svůj pohled na výkon se zaměřením na základní body.
 • překonat hlavní výkonnostní nesrovnalosti zaměstnanců.
 • zvýšit motivaci, učení a produktivitu zaměstnanců a zajistit spolupráci během celého roku.

Leadership akademie pro talenty - Řízení výkonnosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.