KONSTRUKTIVNÍ ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ / AIKIDO MANAGEMENT

Kurz na míru

Základní info

Chcete se naučit lépe spolupracovat a komunikovat se svými kolegy/partnery? Chcete být opravdovou přirozenou autoritou? Chcete se naučit předcházet konfliktům nebo se je naučit řešit? Chcete si umět vymezit své hranice a naučit se říkat „NE“?
Naučte se jednat klidně a vyrovnaně, ze svého vlastního středu a síly
Během kurzu pomocí jednoduchých technik zjistíte, jaký styl jednání Vám vyhovuje, v čem se cítíte silní a jak najít svou rovnováhu, která je základem pro jakékoliv jednání nebo komunikaci s ostatními. Nenabízíme jednotný manuál pro všechny, ale prostor, kde můžete rozvíjet svoji vlastní jedinečnost.

Téma

•    Já a mé sebe-vědomí, nalezení své rovnováhy
•    Konstruktivní a pozitivní přístup k jednání nebo řešení konfliktu
•    Strategie spolupráce / vedení (win-win)
•    Souvislosti mezi verbálním a fyzickým konfliktem
V rámci těchto okruhů probereme mimo jiné jak se správně do něčeho zainteresovat, jak někdy nechat věci plynout bez našeho zásahu, jak naše konání správně načasovat, jak si ustát svůj názor nebo naopak přijmout stanovisko druhého aniž bychom ztratili „svoji tvář“, jak vést druhé, jak spolupracovat. Procvičíme schopnost nadhledu a poodstoupení od problému, navrácení se do své osobní rovnováhy, empatie, prožívání přítomnosti… Jednoduše se podíváme na situace, které denně zažíváme – a přineseme do nich více vědomí.
Workshop je výjimečný v tom, že je postaven na jednoduchých fyzických cvičeních a hrách, pomocí kterých účastníci zažijí propojování fyzického těla s mentálními kvalitami a emocemi doslova „na vlastní kůži“. To je velmi důležité pro přenos nalezeného porozumění do každodenního života. Jako řekl jeden z účastníků: „Papír snese všechno, ale když jsem to zažil, vím, na čem jsem.“
Vycházíme z předpokladu, že náš fyzický postoj je obrazem mentálního postoje a obráceně; že fyzická rovnováha je totéž jako rovnováha psychická. S použitím modelu fyzického konfliktu studujeme principy jakýchkoliv jiných konfliktů. Samozřejmě – všechna cvičení jsou fyzicky nenáročná, bezpečná a navíc hodně hravá.

Jak se bude pracovat?

Jednotlivé body programu jsou kombinací jednoduchého fyzického cvičení, komunikačních her a teoretické struktury. Všechny doporučované teoretické postupy si účastníci mohou doslova zažít na vlastní kůži - kurz tak neoslovuje pouze intelekt, ale také tělesnou a emoční stránku osobnosti.
Naše prostředky jsou kombinací fyzického cvičení, principů bojového umění aikido, dramatické výchovy a jednoduchých her. Klienty nezatěžujeme zbytečnou teorií, všechno si vyzkouší doslova na vlastní kůži.
Snažíme se vytvořit zajímavé, hravé a tvořivé prostředí, které inspiruje účastníky k dalšímu hledání.

Používáme zejména tyto prostředky:
• fyzické cvičení a pohybové techniky
• cvičení na rozvoj vědomí a pozornosti
• cvičení s (dřevěným) japonským mečem
• hlasové a komunikační techniky
• konstelační práce
• hraní rolí
• koučování
• hry

Lektor

Ing. Martin Švihla, PhD.

KONSTRUKTIVNÍ ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ / AIKIDO MANAGEMENT

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a dvě ? Součet zapište číslicemi.