Jak získat a prohloubit autoritu

Kurz na míru

Základní info

cíl akce:
-osvojit si základní postupy, jimiž lze posílit vlastní autoritu
- formulovat vztah pravomoci a odpovědnosti
- vypracovat manuál opatření ke zvýšení vlastní formální a neformální autority
- stanovit kroky, vedoucí k vyšší důvěryhodnosti
rozsah kurzu:
8 hodin
pro koho je kurz určen:
mistrům, vedoucím oddělení
obsah kurzu
(osnova):
- autorita a odpovědnost
- nejčastější problémy a chyby při získávání autority
- autorita ve skupině - postupy vedoucí k posílení autority
- tvorba etického kodexu vedené skupiny
- presentace výsledků
- způsoby posílení autority vůči nadřízeným a spolupracujícím týmům

Jak získat a prohloubit autoritu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.