Jak získat a prohloubit autoritu

Kurz na míru

Základní info

cíl akce:
-osvojit si základní postupy, jimiž lze posílit vlastní autoritu
- formulovat vztah pravomoci a odpovědnosti
- vypracovat manuál opatření ke zvýšení vlastní formální a neformální autority
- stanovit kroky, vedoucí k vyšší důvěryhodnosti
rozsah kurzu:
8 hodin
pro koho je kurz určen:
mistrům, vedoucím oddělení
obsah kurzu
(osnova):
- autorita a odpovědnost
- nejčastější problémy a chyby při získávání autority
- autorita ve skupině - postupy vedoucí k posílení autority
- tvorba etického kodexu vedené skupiny
- presentace výsledků
- způsoby posílení autority vůči nadřízeným a spolupracujícím týmům

Jak získat a prohloubit autoritu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a šest ? Součet zapište číslicemi.