Jak řídit podnikové IT

Kurz na míru

Základní info

Cílem kurzu je naučit vedoucí pracovníky správně a efektivně řídit podnikové IT, vyjasnit si způsoby komunikace Business vs. IT, inspirovat se procesními modely ITIL a CoBit a jejich základy ihned převést je do reálné praxe, určit, které iteligentní nástroje pro řízení IT jsou nepostradatelné a ukázat si pravidla vedoucí k ošetření rizika nelegálního SW.1. Úvod do problematiky řízení IT
Pozice IT oddělení ve společnosti

Zodpovědnosti podnikového IT - o co se má IT starat?

 
2. Správa a nákup HW - IT Asset Management
Optimalizace životního cyklu HW od nákupu do vyřazení

Definování pravidel využívání HW - podněty pro IT směrnice

Efektivní evidence usnadňující technickou podporu a vyřizování reklamací

Vazba na účetní procesy

Procesy kontroly (instantní inventury majetku)

 
3. Správa a nákup SW - Software Asset Management (SAM)
Optimalizace životního cyklu SW od nákupu do vyřazení

Definování pravidel využívání SW - podněty pro IT směrnice

Vazba na účetní procesy
Procesy kontroly (instantní inventury licencí)

 
4. Řízení IT týmu a IT požadavků a IT služeb
Stanovení katalogu IT služeb

Stanovení pravideů řešení incidentů a požadavků (SLA)

Sledování výkonnosti IT zaměstnanců 
5. Rekapitulace6. Diskuse7. Závěr

 
 

Jak řídit podnikové IT

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.