ISMS Lead Auditor

Kurz na míru

Základní info

Zaměření: kurz "ISMS Lead Auditor" vysvětluje principy a praxi vedení nezávislých auditů, etiku a povinnosti auditora. Vede účastníky skrze celý proces auditu od přípravy programu auditu až po reporting výsledku auditu. Účastníci se stanou profesionálním expertem s právem řídit certifikační audit, vytvořit plán a program auditu. Kurz je registrován mezinárodním registrem certifikovaných auditorů IRCA. V České republice je realizován ve spolupráci s certifikační společností ISOQAR CZ s.r.o.

Cílová skupina: všichni, kteří se chtějí naučit provádět audity systémů informační bezpečnosti třetí stranou, případně kteří provádí audity u dodavatelů.

Obsah kurzu:

  • Úvod do systémů řízení informační bezpečnosti (ISMS)
  • Požadavky na ISMS - výklad požadavků normy včetně přílohy normy
  • Vymezení rozsahu systému, analýza rizik, bezpečnostní politika, bezpečnostní standardy
  • Monitorování ISMS, přezkoumání vedením, řešení nápravních a preventivních opatření
  • Architektura systémů, komponenty systémů, klíčové technologie, kryptografie, šifrování, tvorba metodiky analýzy rizik, provedení analýzy rizik, plánování kontinuity, testování technologické bezpečnosti
  • Audity systému, proces certifikace ISMS, externí audity
  • Závěrečná zkouška


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti. Jestliže účastník úspěšně složí závěrečnou písemnou zkoušku, obdrží také CERTIFIKÁT s mezinárodní platností od certifikačního orgánu. Administrace spojená s překladem do angličtiny, opravou práce a vydáním Certifikátu může trvat 4-6 měsíců.  Cena kurzu se odvíjí od Vašich specifikací (délka školení - doporučujeme 8 hodin, počet účastníků, cílová skupina). Nabídku kurz "na míru" Vám připravíme ZDARMA. Vaše dotazy zasílejte prosím na info@systemy-jakosti.cz

ISMS Lead Auditor

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.