Introduction to Visual Basic .NET Programming with Microsoft .NET

Kurz na míru

Základní info

Po absolvování tohoto kurzu byste měli být schopni:

· Vytvořit jednoduchou aplikaci s použitím šablony projektu,

· používat formuláře a ovládací prvky při vytváření uživatelského rozhraní,

· tvořit a používat proměnné i pole proměnných,

· tvořit a používat procedury (funkce i podprogramy) včetně předdefinovaných funkcí,

· ověřovat platnost hodnot zadávaných uživatelem,

· aplikovat techniky objektově orientovaného programování při psaní tříd, metod a vlastností,

· identifikovat syntaktické, run-timové a logické chyby v programu,

· vytvářet jednoduché webové aplikace využívající webových služeb XML,

· přistupovat a manipulovat s daty v databázích MS Access nebo MS SQL Server s pomocí ADO.NET a

· sestavovat, připravovat a instalovat aplikace

Introduction to Visual Basic .NET Programming with Microsoft .NET

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.