Introduction to ASP.NET

Kurz na míru

Základní info

* Web Forms, události stránky, Web Controls, ověření vstupu


* ADO.NET, zdroje dat, sady dat, uložené procedury, DataReaders, vazba na XML


* Code-Behind stránky, uživatelské ovládací prvky, _komponenty


* Trasování na úrovni stránky a aplikace


* Web Services, vytváření a použití


* Novinky v ASP.NET, sdílení informací mezi stránkami, zabezpečení

Introduction to ASP.NET

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a devět ? Součet zapište číslicemi.