INDIVIDUÁLNÍ KOUČINK: SEBEUVĚDOMĚNÍ - SEBEVYJÁDŘENÍ - SEBEREALIZACE

Kurz na míru

Základní info

"Naše největší potřeba a zároveň největší úspěch, kterého můžeme v životě dosáhnout, je nalézt smysl svého života. První krok k tomu je poznat a pochopit sebe."

Bruno BettelheimIndividuální coaching je určen podnikatelům a manažerům z řad top a středního managementu.

Téma

Záměr a cíle:

* sebeuvědomění v komunikaci
* uvědomění si vlastního uvažování,
* prožívání a systémů přesvědčení
* rozkrytí schémat a programů, které ovlivňují rozhodování a působení na druhé
* odstraňování komunikačních bariér
* změna vnitřních postojů
* sebedůvěra
* autenticita
* charisma

Jak se bude pracovat?

Své klienty se lektor během koučování snaží vést pod povrch všech dovedností a nácviků k jejich osobnosti, k podstatě jejich uvažování, prožívání a systémů přesvědčení. Pokud nejsou manažerské, komunikační a prezentační dovednosti ukotveny v osobnosti klienta a nesouzní s jeho podstatou vnímání sebe sama, jsou jen pouhými povrchními nácviky, které v komunikačním kontaktu působí „slabě" a nenaplňují komunikační záměry.

Lektor

Mgr. Robert Sättler

Robert Sättler

INDIVIDUÁLNÍ KOUČINK: SEBEUVĚDOMĚNÍ - SEBEVYJÁDŘENÍ - SEBEREALIZACE

Video

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a dvě ? Součet zapište číslicemi.