Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services

Kurz na míru

Základní info

* Úvod do Analysis Services, instalace


* Vytvoření vícerozměrového analytického řešení, data source view,


* Práce s dimenzemi, hierarchie, seskupení atributů


* Measures and Measure Groups, základy MDX, přidání výpočtů do krychle


* Upravení krychle, KPI, akce, perspective, translation


* Vytvoření Analysis Services databáze


* Údržba vícerozměrného řešení


* Implemenace data mining, modely

Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.