Ekonomické minimum pro vedoucí zaměstnance a specialisty

Kurz na míru

Základní info

cíl akce:
příprava zaměstnanců v problematice základních ekonomických pojmů, posílení ekonomického povědomí
rozsah kurzu:
32 hodin
pro koho je kurz určen:
vedoucí zaměstnance, technické pracovníky i specialisty a referenty ekonomického i neekonomického profesního zaměření
obsah kurzu
(osnova):
- právo a daně, finanční systém, rozvaha, výkaz zisků a ztrát,přehled o peněžních tocích, pracovní kapitál, základní koncepty řízení nákladů, finanční analýza, časová hodnota peněz, investice, cenné papíry

Ekonomické minimum pro vedoucí zaměstnance a specialisty

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.