EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

Kurz na míru

Základní info

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

Jak to, že někdo je úspěšný v každé situaci a složitými okamžiky života proplouvá zcela bez problémů, zatímco druhý ať dělá co dělá, pořád to není ono? Onen rozdíl je často způsoben mírou znalostí zásad komunikace. Ti úspěšní totiž umějí nejen klást otázky, ale také naslouchat, chválit i kritizovat, být přesvědčiví, důvěryhodní... Součástí jsou cvičení efektivní komunikace.

Obsah:

  • Vzájemná konverzace, získávání důvěry
  • Komunikační bariéry, šum na komunikaci
  • Kladení otázek, odpovídání na otázky
  • Naslouchání, špatné zprávy
  • Omluvy a přijímání omluv
  • Kritika a přijímání kritiky
  • Pochvala a přijímání pochvaly
  • Řeč těla, zpětná vazba

více na www.firemnivzdelavani.cz

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.