EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen ředitelům oddělení, manažerům i celým týmům.

Cíl kurzu

 • Naučit se hypnotický jazyk, kterým budou efektivně komunikovat s interním i externím klientem
 • Vést komunikaci k vytčeným cilům
 • Používat slova tak, aby ovlivnily pozitivně myšlení člověka, jeho citové rozpoložení a rozhodovací procesy
 • Rozeznat manipulaci a reagovat na ni
 • Identifikovat vzorce chování kolegů
 • Komunikace se stane pro manažera nástrojem na dosahování akcelerovaného výkonu
 • Přirozeně charizmaticky komunikovat v každé situaci
 • Získat schopnost číst skryté příčiny chování kolegů a význam prejevených emocí
 • Schopnosti poskytovat konkrétní informace horizontálně i vertikálně
 • Vyjadřovat svůj postoj a respektovat své okolí
 • Zefektivnit komunikaci v týmu a v organizaci


Témata

 • Emoční inteligence (EQ / IQ - význam, vznik, aplikace, etika vztahu, zvládání emocí jako cesta ke zvládání stresu, empatie)
 • Neverbální komunikace (hlasitější než slova, mimika, gesta, postoj a jak jim rozumět, bariéry komunikace)
 • Verbální komunikace a naslouchání (magie slov, paralingvistické aspekty verbálního projevu, slova, které ovlivňují myšlení člověka, věta, větná stavba, aktivní naslouchání, kladení otázek, zadávání instrukcí v jednosměrné a obousměrné komunikaci, metafory, metaprogramy)
 • Konflikty a jejich řešení (asertivní manažer, asertivní komunikace, asertivní hry, interní klient / externí klient, jak říct „ne", asertivita, agresivita, pasivita, manipulace, typy konfliktů, negativa a pozitiva konfliktů, faktory ovlivňující chování v průběhu konfliktu)

Vzdělávací metody:

 • Aktivní metody verbální - diskuse, otázky, odpovědi
 • Aktivní metody situační - situační metody, případové studie, řešení fiktivních a reálných problémů
 • Trénink
 • Three in One Concepts, One Brain systém

•    Systemické konstelace

Lektoři:

Pavol a Mária Korčekovi

korčekovi

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.