DŮLEŽITOST ŘÍZENÍ KARIÉRY

Kurz na míru

Základní info

Většina z nás svojí kariéru cíleně neřídí -- když přijde nabídka nového zaměstnání, jednoduše se rozhodujeme ano/ne. A možná až příliš často bývá takové rozhodnutí špatné. Pro vaší profesionální dráhu není nic horšího, než když si po několika měsících na novém místě uvědomíte, že si budete muset hledat jiné.

Psychometrické testy do určité míry jednotlivcům pomáhají zajistit, aby se jejich očekávání a aspirace shodovaly, ale užitečnost těchto testů je omezená. Jejich hlavní nevýhoda je stejná jako u účetní rozvahy - jsou statickou výpovědí o okamžitém stavu mysli dotyčné osoby.

Skills Base nabízí mnohem efektivnější a účinnější nástroj, který pomůže zajistit, aby další rozhodnutí o profesionální dráze bylo správné a neskončilo katastrofou - Future Focus.

Future Focus se skládá ze dvou částí. Každá sama o sobě je velmi užitečná, ale společně tvoří vysoce účinný nástroj pro maximalizaci výkonnosti a pracovní spokojenosti.

První z nich - Přehled potřeb a hodnot - umožňuje zhodnotit a utřídit osobní potřeby a hodnoty ve vztahu k uspokojení z práce, pracovnímu prostředí a organizační kultuře jak v současném zaměstnání, tak v možných budoucích pozicích. Přehled potřeb a hodnot tak pomáhá učinit správná kariérní rozhodnutí.

Druhá - Přehled schopností a dovedností - umožňuje maximálně objektivně zhodnotit osobní schopnosti a dovednosti a míru jejich využití v současném zaměstnání i na předchozích místech. Přehled schopností a dovedností tak umožňuje rozhodnout, zda v nabízené pozici uplatníte schopnosti a dovednosti v míře, v jaké byste chtěli.

Future Focus je součástí programu řízení kariéry pro jednotlivce, který Skills Base nabízí. V jeho rámci vám pomůžeme sestavit nejlepší životopis, připravíme vás na přijímací pohovory a pomůžeme naplánovat marketingovou kampaň zcela podle vašich potřeb. Tato marketingová kampaň zasahuje důležité neinzerované pracovní příležitosti, mezi něž patří asi 70% výkonných a manažerských pozic.

DŮLEŽITOST ŘÍZENÍ KARIÉRY

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.