Developing Microsoft .NET Applications for Windows (Visual Basic .NET)

Kurz na míru

Základní info

Po absolvování tohoto kurzu byste měli být schopni:

· Vytvořit a zaplnit formuláře,

· organizovat ovládací prvky ve formuláři,

· vytvářet nabídky,

· přidávat kód do formuláře a řídit zpracování událostí,

· vytvářet aplikace s rozhraním MDI,

· použít dialogová okna,

· ověřit uživatelské vstupy,

· tvořit a používat uživatelské ovládací prvky,

· vázat aplikace s tady prostřednictvím ADO.NET,

· využívat webové služby XML,

· použít komponenty .NET i COM,

· volat funkce Win32 API,

· tisknout dokumenty,

· volat metody asynchronně,

· ladit aplikace,

· začlenit vlastnosti usnadňující využití aplikace postiženými uživateli,

· lokalisovat aplikace,

· vytvářet nápovědu a začlenit do aplikací její podporu,

· zavádět aplikace do provozu,

· implementovat zabezpečení a

· používat sdílené komplety.

Developing Microsoft .NET Applications for Windows (Visual Basic .NET)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.