Designing a Messaging Infrastructure using Microsoft Exchange Server 2007

Kurz na míru

Základní info

* Shromažďování požadavků na implementaci poštovních systémů


* Navrhování Active Directory a Message routingu, topology, perimeter


* Navrhování Exchange serverů, mailbox a non mailbox servery, Public folder


* Navrhovaní bezpečnosti, model administrace, message security, antivirus, antispam


* Navrhování messaging politik - recipient, message a devices


* Navrhování interoperability s jinými systémy, Exchange 2000


* Navrhování strategie upgrade z předchozích verzí


* Finální fáze schvalování návrhu

Designing a Messaging Infrastructure using Microsoft Exchange Server 2007

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.