Designing a Messaging Infrastructure using Microsoft Exchange Server 2007

Kurz na míru

Základní info

* Shromažďování požadavků na implementaci poštovních systémů


* Navrhování Active Directory a Message routingu, topology, perimeter


* Navrhování Exchange serverů, mailbox a non mailbox servery, Public folder


* Navrhovaní bezpečnosti, model administrace, message security, antivirus, antispam


* Navrhování messaging politik - recipient, message a devices


* Navrhování interoperability s jinými systémy, Exchange 2000


* Navrhování strategie upgrade z předchozích verzí


* Finální fáze schvalování návrhu

Designing a Messaging Infrastructure using Microsoft Exchange Server 2007

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a devět ? Součet zapište číslicemi.